subjoin

แปลว่า


vt วางข้างท้าย
ความหมายเหมือนกับ: append , postfix , suffix
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่ข้างหลัง , เติมท้าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top