stuntman

แปลว่า


n ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: acrobat


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top