stretching

แปลว่า


n การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: spread
คำที่เกี่ยวข้อง: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top