streamlet

แปลว่า


n ลำธารเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: brook , rivulet
คำที่เกี่ยวข้อง: สายน้ำเล็กๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top