stinking

แปลว่า


adj มีกลิ่นเหม็น
ความหมายเหมือนกับ: malodorous , smelly
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่งกลิ่นเหม็น
adj เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: extremely bad , foul
คำที่เกี่ยวข้อง: เลวร้าย , ชั่วร้าย
adj มึนเมา (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: intoxicated