startling

แปลว่า


adj ซึ่งน่าตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: frightening , distressing
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่น่าหวาดกลัว
adj น่าแปลกใจ
ความหมายเหมือนกับ: surprising , extraordinary
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าประหลาดใจ