stapel scale

แปลว่า


n ตราชั่ง
ความหมายเหมือนกับ: balance , scale beam , steelyard
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องชั่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top