spoiler

แปลว่า


n อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: aileron , stabilizer
n ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
n คนที่ทำให้เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: destroyer , wrecker
n โจร
ความหมายเหมือนกับ: plunderer , robber

รูปภาพ


spoiler อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top