splendid

แปลว่า


adj วิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: excellent , magnificient
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอดเยี่ยม
adj แจ่มจรัส
ความหมายเหมือนกับ: brillant , luminous
คำที่เกี่ยวข้อง: รุ่งโรจน์

คำที่มี "splendid" ในคำ


splendidly adv อย่างหรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: worthily , magnificentlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top