specify

แปลว่า


vt กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: indicate , designate , cite
คำที่เกี่ยวข้อง: ระบุ

คำที่มี "specify" ในคำ


specifying n การกล่าวถึง
ความหมายเหมือนกับ: noticeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top