speak of the devil

แปลว่า


idm พูดกวนๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
sl ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top