sorrow

แปลว่า


n ความเศร้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: sensitivity , grief , pity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเสียใจ
คำตรงข้าม: insensitivity
vi เศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียใจ