solicitation

แปลว่า


n การเรี่ยไรเงิน
ความหมายเหมือนกับ: appeal
คำที่เกี่ยวข้อง: การขอบริจาคเงิน , การเก็บเงิน
n การอ้อนวอน
ความหมายเหมือนกับ: appeal
คำที่เกี่ยวข้อง: การสวดอ้อนวอน , การขอร้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top