solder

แปลว่า


n เหล็กอัลลอยด์
คำที่เกี่ยวข้อง: เหล็กผสม
vt เชื่อมโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: combine , unite , mend , patch
คำที่เกี่ยวข้อง: บัดกรี
คำตรงข้าม: disconnect