snooze

แปลว่า


sl สิ่งน่าเบื่อ (จนทำให้หลับ)
vi งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: drowse , nap , sleep
คำที่เกี่ยวข้อง: นอนหลับ
คำตรงข้าม: awaken
n การงีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: catnap , doze , rest