slob

แปลว่า


n คนหยาบคาย (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: jerk , heel , sleet , sloven
คำที่เกี่ยวข้อง: คนขี้เกียจ , คนไม่เรียบร้อย , คนหยาบคาย , คนเฟอะฟะ
คำตรงข้าม: gallant