sidestep

แปลว่า


vi หลีกเลี่ยง
ความหมายเหมือนกับ: avoid , escape , shun
คำที่เกี่ยวข้อง: หลบฉาก , หลบไปทางด้านข้าง
คำตรงข้าม: face , welcome
vt หลีกเลี่ยง
ความหมายเหมือนกับ: avoid , escape , shun
คำที่เกี่ยวข้อง: หลบฉาก
คำตรงข้าม: face , welcome


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top