shush

แปลว่า


int เงียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: คำอุทานบอกให้เงียบ
vt บอกให้เงียบ
ความหมายเหมือนกับ: calm , comfort , ease , quiet , tranquilize
คำตรงข้าม: agitate , arouse , excite

รูปภาพ


shush บอกให้เงียบบอกให้เงียบ

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top