shameful

แปลว่า


adj น่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: dishonorable
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าขายหน้า , เสื่อมเสียชื่อเสียง
adj น่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: notorious , disreputable , dishonourable
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าขายหน้า
adj น่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: disgraceful
คำที่เกี่ยวข้อง: เสื่อมเสียชื่อเสียง , ไร้เกียรติ
คำตรงข้าม: graceful
adv อย่างน่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: indecently
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างน่าอดสู , อย่างอื้อฉาว