settle with

แปลว่า


phrv มีเรื่องต้องสะสางหรือชำระกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: มีสิ่งที่ต้องทำให้เข้าใจหรือจบสิ้นกับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top