set apart

แปลว่า


phrv วางแยกจาก
ความหมายเหมือนกับ: put apart
คำที่เกี่ยวข้อง: วางห่างจาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top