sensuous

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: sensual , passionate , voluptuous
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส , เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส , เกี่ยวกับทางโลก
คำตรงข้าม: puritanical


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top