sensory

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: sensible , neural , sensatory
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึก
adj เกี่ยวกับการรับและส่งความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: perceptible