self-possession

แปลว่า


n การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: self-control , temperance , unexcitability
คำที่เกี่ยวข้อง: การควบคุมสติได้