selective

แปลว่า


adj ซึ่งเลือกเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคัดเลือก
adj ซึ่งเลือกเฟ้น
ความหมายเหมือนกับ: careful , choosy , discerning , discriminating
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง , ช่างเลือก