second floor

แปลว่า


n ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก
ความหมายเหมือนกับ: balcony
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั้นลอย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top