sea level

แปลว่า


n ระดับน้ำทะเล
ความหมายเหมือนกับ: water level , horizontality


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top