scowl

แปลว่า


vt ทำหน้าบึ้งตึง
ความหมายเหมือนกับ: glower , disapprove
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด
vi ทำหน้าบึ้งตึง
ความหมายเหมือนกับ: glower
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

รูปภาพ


scowl ทำหน้าบึ้งตึงทำหน้าบึ้งตึง

หมวดคำ