science of humans

แปลว่า


n มานุษยวิทยา
ความหมายเหมือนกับ: study of humans
คำที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในด้านต่างๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top