scheming

แปลว่า


adj ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: shrewd , crafty


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top