scatter about

แปลว่า


phrv กระจัดกระจายอยู่ทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: dot around
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียงรายอยู่เต็ม , เกลื่อนกลาด
phrv กระจัดกระจายอยู่ทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: dot about
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียงรายอยู่เต็ม , เกลื่อนกลาด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top