scanner

แปลว่า


n เครื่องสแกนเนอร์
n เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี
คำที่เกี่ยวข้อง: อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ , เครื่องแสกนเนอร์

รูปภาพ


scanner เครื่องสแกนเนอร์เครื่องสแกนเนอร์

หมวดคำ


คำที่มี "scanner" ในคำ


CAT scanner n เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: CT scanner

CT scanner n เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: CAT scannerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top