sagacity

แปลว่า


n ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: ความหลักแหลม , ความปราดเปรื่อง , การมีไหวพริบ