rumpus

แปลว่า


n เสียงเอะอะอึกทึก
ความหมายเหมือนกับ: commotion , disturbance , uproar
คำที่เกี่ยวข้อง: ความชุลมุนวุ่นวาย
sl การเอะอะโวยวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอึกทึกครึกโครม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top