robust

แปลว่า


adj แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: healthy , muscular , strong
คำที่เกี่ยวข้อง: กำยำสมบูรณ์
คำตรงข้าม: frail
adj ทนทาน
ความหมายเหมือนกับ: durable , sturdy
คำที่เกี่ยวข้อง: แข็งแกร่ง
adj มุ่งมั่น
ความหมายเหมือนกับ: determined
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่วแน่ , เอาจริงเอาจัง
adj เถรตรง
ความหมายเหมือนกับ: blunt , straightforward
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงไปตรงมา , หยาบกระด้าง