rivulet

แปลว่า


n แม่น้ำสายเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: brook , runnel
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำธารเล็กๆ , สายน้ำเล็กๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top