remount

แปลว่า


vi ขึ้นขี่ม้าใหม่
vt ขึ้นขี่ม้าใหม่
vt ติดตั้งใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่ใหม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top