rely on

แปลว่า


phrv ไว้ใจใน
ความหมายเหมือนกับ: depend on
คำที่เกี่ยวข้อง: เชื่อใจ
phrv ขึ้นอยู่กับ
ความหมายเหมือนกับ: depend on , hang on