rejoin

แปลว่า


vi กลับเข้าร่วมอีก
ความหมายเหมือนกับ: reassemble
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่วมกันใหม่ , รวมกันใหม่
vt ร่วมกันใหม่
ความหมายเหมือนกับ: reassemble
คำที่เกี่ยวข้อง: ผนึกกันใหม่
vt ต่อเข้ากันใหม่
vi ตอบกลับ
ความหมายเหมือนกับ: answer , confute , retort
คำที่เกี่ยวข้อง: โต้กลับ , โต้แย้ง

คำที่มี "rejoin" ในคำ


rejoinder n คำตอบ
ความหมายเหมือนกับ: response , reply , answerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top