receiving

แปลว่า


n การรับ
ความหมายเหมือนกับ: taking
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับเอามา
n การได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: acceptance

คำที่มี "receiving" ในคำ


receiving wire n สายอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: aerialค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top