reassemble

แปลว่า


vi กลับเข้าร่วมอีก
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่วมกันใหม่ , รวมกันใหม่
vt ร่วมกันใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: ผนึกกันใหม่
vi รวมตัวกันใหม่
ความหมายเหมือนกับ: reconvene , rejoin
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุมนุมใหม่
vt รวมตัวกันใหม่
ความหมายเหมือนกับ: reconvene , rejoin
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุมนุมใหม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top