rainbow

แปลว่า


n รุ้ง
ความหมายเหมือนกับ: spectrum
คำที่เกี่ยวข้อง: รุ้งกินน้ำ , แถบสีหลายสีเรียงกัน
n สีรุ้ง
n ความหวังที่เลื่อนลอย

รูปภาพ


rainbow รุ้งรุ้ง

หมวดคำ