rack

แปลว่า


n ชั้น
ความหมายเหมือนกับ: framework , shelf
คำที่เกี่ยวข้อง: หิ้ง , ราง
n เครื่องทรมานดึงแขนขา
ความหมายเหมือนกับ: instrument of torture
vt เขากวางคู่หนึ่ง
vt ทำให้เจ็บปวด
ความหมายเหมือนกับ: torture
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ทรมาน
vt ขูดรีด
ความหมายเหมือนกับ: strain
n การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า
ความหมายเหมือนกับ: single-foot
n กลุ่มเมฆที่โดนลมพัดกระจายไป
ความหมายเหมือนกับ: cloud
n การทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: wrack and ruin
คำที่เกี่ยวข้อง: ความหายนะ

หมวดคำ