put on

แปลว่า


phrv วางบน
ความหมายเหมือนกับ: fit on , get on
phrv สวม
ความหมายเหมือนกับ: draw off , draw on
คำที่เกี่ยวข้อง: สวมใส่
phrv ทำให้ติด
ความหมายเหมือนกับ: be on , come on
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิด (ไฟ)
phrv เริ่มทำงาน
phrv (น้ำหนัก) เพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: put back , take off
คำที่เกี่ยวข้อง: (ขนาด) เพิ่ม
phrv เร่งความเร็ว
phrv เพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: stick on
คำที่เกี่ยวข้อง: เติม
phrv หมุนเข็มนาฬิกา
ความหมายเหมือนกับ: go back , put ahead
คำที่เกี่ยวข้อง: หมุนเวลา
phrv ทำให้เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: be on , have on
phrv บอกให้ขึ้น (เวที)
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกให้เข้าสู่สนามกีฬา
phrv แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: หลอกลวง
phrv หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: have on
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้อเล่น , หลอกเล่น
phrv ข้อบังคับให้ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: fasten on , impose on
phrv เพิ่ม (ราคา, จำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: stick on
phrv เสี่ยงพนัน (เงิน)
ความหมายเหมือนกับ: bet on
คำที่เกี่ยวข้อง: เสี่ยงกับการเสียเงินจำนวนมาก
phrv ทำให้ยุ่งยาก
phrv มอบหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: มอบหมายให้

รูปภาพ


put on สวมสวม

หมวดคำ