publicize

แปลว่า


vt เผยแพร่
ความหมายเหมือนกับ: announce , broadcast
คำที่เกี่ยวข้อง: โฆษณา , ประกาศ

คำที่มี "publicize" ในคำ


publicizer n เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ความหมายเหมือนกับ: advertiser

publicizer n นักประชาสัมพันธ์

publicizer n ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top