prospective

แปลว่า


adj ที่คาดหวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: hoped for , promised , planned
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหวังไว้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top