proficiency

แปลว่า


n ความช่ำชอง
ความหมายเหมือนกับ: skill , knowledge
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเจนจัด , ความสามารถ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top