prance

แปลว่า


vi เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: frisk
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่าเริง , กระฉับกระเฉง
vi เคลื่อนไหวด้วยท่าทางโอ้อวด
n การเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา