potato

แปลว่า


n มันฝรั่ง
ความหมายเหมือนกับ: tuber , yam
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวมันฝรั่ง , มัน

รูปภาพ


potato มันฝรั่งมันฝรั่ง

ตัวอย่างประโยค


The junk food I tend to eat is potato chips. อาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด

หมวดคำ


คำที่มี "potato" ในคำ


potato chip n มันฝรั่งทอดแผ่นบาง
ความหมายเหมือนกับ: potato crisp

potato crisp n มันฝรั่งทอดแผ่นบาง
ความหมายเหมือนกับ: potato chip

potato skin n เปลือก (มันฝรั่งอบ)

French fried potatoes n มันฝรั่งทอด
ความหมายเหมือนกับ: fries

hot potato sl ปัญหาหนัก

couch potato sl คนขี้เกียจ (มักเอาแต่นั่งดูทีวี)

sweet potato n มันเทศ
ความหมายเหมือนกับ: yam

sweet potato n เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: ocarinaค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top