potato

แปลว่า


n มันฝรั่ง
ความหมายเหมือนกับ: tuber , yam
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวมันฝรั่ง , มัน

รูปภาพ


potato มันฝรั่งมันฝรั่ง

ตัวอย่างประโยค


The junk food I tend to eat is potato chips. อาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด

หมวดคำ