pleasing

แปลว่า


adj น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: delightful
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นที่พอใจ , น่ายินดี , ชวนยินดี
adj ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: gratifying , satisfying
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าสบาย , ซึ่งให้ความสบาย